Jdi na obsah Jdi na menu

Po "sametové" revoluci

1990
Po revoluci byly pozemky a zbylé budovy statku Radkovec č.14 vráceny potomkům Bohuslava Doležala. Ti nechaly po roce 1990 zbourat stodoly a kravíny.
Továrnu ve Františkodole a další pozemky a budovy v Mariadole dostala zpět rodina Císařova. Ti si však nechali bývalou Zemanku č.20 a některé pozemky nad ní. Zbytek byl postupně rozprodán. V části továrny po delší odmlce zahájila sklářskou výrobu - broušení skla firma Classic - Magic - Glass. Ani tato firma však zdejší výrobu dlouho neudržela. Tovární areál se poté stal majetkem dalších firem.
K turistickým účelům jako penzion slouží po roce 1989 i budova bývalého mlýna v Mariadole č.12, kdy byla prodána novým vlastníkům, viz 1981.
Téměř rozbořený dům č.33 v Malém Mlýnku, bývalou kantýnu, viz 1942, znovu postavili a obývají manželé Bůžkovi z Prahy. Ondřej Bůžek je syn jedné z dcer Zdeňka Bárty, bývalého majitele františkodolské sklárny.
1991
Na deset let si většinu  kochánovských polí a lesů pronajalo myslivecké sdružení.
1992
Majitelem č.35 v Mariadole se po Ramešových, viz 1957 a 1988, stávají Nedomovi, rodina jejich dcery Hany.
1995
Z Mariadolu ze „Zemanky“ č.20 se odstěhovala paní Matějková, viz 1952, do Ledče nad Sázavou, kde v roce 1998 zemřela.
1999
Po spoustě problémů došlo k rozdělení myslivecké sdružení, viz 1991. Rozdělila se i honitba. Hranice vede přibližně od Velké louky u potoka mezi Borovím a Muchovým lesem k Voplázku, dále k Vrškům a za nimi na konec Smrčenska.
2001
31.května postihla okolí Sázavy ničivá vichřice, která nadělala velké škody na domech a v lesích. Na některých místech zmizely celé plochy lesa. Mluvilo se dokonce o tornádu.
V tomto roce již téměř přestal jezdit na trase Lipnička, Kochánov, Meziklasí autobus, viz 1960. Jezdí pouze ráno brzo do Světlé, pak kolem osmé tam a zpátky (pouze ve školním roce), no, a kolem třetí odpoledne ze Světlé zpět do Ledče. Po čtyřiceti letech od roku 1961 tak zas jezdí stejné množství autobusů jako při zahájení provozu. Je to smutné, zvlášť pro staré lidi, kteří nemají jinou možnost, jak se do Světlé dopravit (kromě vlaku dva kilometry vzdáleného).
Další z pohrom, která také postihla hlavně starší obyvatele, byl konec dojíždění pojízdné prodejny. Provozovatel se nedohodl s městským úřadem ve Světlé a z důvodu nerentability svoji činnost ukončil.
V tomto roce bylo oficiálně v Kochánově uváděno 63 trvale žijících obyvatel.
2002
V létě postihly skoro celé Čechy velké povodně. Pohroma se nevyhnula ani Posázaví. Ve Světlé řeka zaplavila část města a nově opravený stadion, ve Březince zcela strhla a u vločkárny v Mrzkovicích poškodila lávku. Trvalo několik dní než ji opravili a bylo možné se dostat na druhou stranu na zastávku lokálky. A protože už od loňska jezdí do Světlé jen jeden autobus denně, stala se situace s dopravou, zvlášť pro staré lidi bez vlastní dopravy, velmi svízelnou.
2003
Zastupitelstvo města Světlé nad Sázavou počtem 20 hlasů zřizuje osadní výbory v místních částech ze zástupců těchto obcí, viz 1985. Pro lepší přenos informací z okolních malých obcí do obecního zastupitelstva ve Světlé a rovněž pro to, že malý počet obyvatel v těchto obcích neumožnil zvolit si svého zástupce do zastupitelstva. Podle usnesení z 23. dubna Usnesení č. 019/2003 Za osadu Kochánov do něj byly jmenovány : Markéta Strašíková z č.3 (*1977); Dagmar Blažková z č.30, viz 1999; Petra Štěpánková z č.8, viz 1999.
2004
Na podzim byl zaveden nový vodovod do Mariadolu. Ve Světelském zpravodaji o tom bylo od Josefa Vincence st. napsáno toto : V polovině září započala výstavba nové vodovodní sítě v příměstské části Mariadol, kde stávající řad byl v tak dezolátním stavu, že mnohdy nebylo možné při současném odběru více uživatelů vodu vůbec natočit. Ani při nástupu pracovníků firmy Stavak z Havlíčkova Brodu však nebylo ještě vyhráno, protože podklad, který se objevil pod vozovkou, nebylo možné pomocí běžné techniky rozbít. Teprve když byla dopravena další technika, mohly zemní práce pokračovat. Přes veškerou snahu pracovníků firmy se stavba o několik dnů opozdila, ovšem výsledek stojí za to. Dovolte, abych tímto článkem poděkoval jménem obyvatel osady Mariadol jak všem pracovníkům firmy, tak všem pracovníkům Městského úřadu ve Světlé n. S. a jmenovitě paní místostarostce ing. Lence Arnotové, která s touto akcí měla – a dosud má – nejvíce starostí.
Od října zas jezdí do Kochánova pojízdná prodejna, viz 2001. Přijíždí vždy jen ve středu kolem poledne. Je to dobře, že se tu alespoň něco děje, ale jestli už není pozdě a navíc se říká, že je v ní hodně draho.
2005
Ve Světelském zpravodaji  ze září na str.7 bylo toto prohlášení :  Příkladem nesprávného označení pozemku je uvedený obrázek s tabulí „Stavební pozemky na prodej“. V tomto případě se jedná o pozemek ve Františkodole, který není určen k výstavbě rodinných domů ani k podnikatelským aktivitám. Jedná se o pozemky s parcelním číslem PK 208/1 a 208/3 v katastrálním území Kochánov u Lipničky o celkové výměře 30 942 m2. Upozorňujeme všechny potenciální kupující tohoto pozemku na nezastavitelnost pozemku.
V září se odstěhovala z Mariadolu č.20 do Světlé Anna Beránková, viz 1950, kde v roce 2009 zemřela.
2006
Kvůli tání velkého množství sněhu přišly na konci letošní zimy velké záplavy. Ve středu 29.března byla nejvyšší voda na Pstružném potoce a protrhla hráz Bártova rybníka pod Malým mlýnkem. Také vymlela hluboké koryto v jeho zaneseném dně. Ještě horší to bylo na řece Sázavě. Kvůli ní museli evakuovat ve Světlé školu a v Mrzkovicích byla opět stržená lávka. Sázava dosáhla svého nejvyššího bodu v noci na sobotu 1.dubna.
Pozůstalí po Vondruškovi, který umřel v létě 2004, prodali roubenou chalupu na návsi. Novým vlastníkem bývalého č.15 se stal Roman Somol další pražský chalupář. Protože předchozí majitel nové stavení nenechal ani zkolaudovat ani zapsat do katastru, viz 1981, bylo č.p.15 přiděleno jinému domu (bývalý kulturní dům skláren ve Františkodole). Bývalý dům č.15 nyní nemá číslo popisné, ale pouze ev.č.7.
V kochánovském osadním výboru byly : předsedkyně Blažková Dagmar z č.30, Petra Štěpánková z č.8 a Jana Jansíková z č.29.
2007
Na jaře tohoto roku byla zahájena re­konstrukce povodní z loňského roku poničené lávky v Mrzkovicích, viz 1953 a 2006. Byly vybudovány nové podpěry, provedeno zpevnění krajnic, vyměněno ochranné oplocení a vypnutí lan na výšku 100leté vody. Součástí byla i oprava přístupové cesty od Mariadolu. Celkové náklady či­nily 860 670 Kč, z této částky výše dotace od MMR byla 652 000 Kč. Ze Světelského zpravodaje : Při povodni na jaře 2006 došlo k opětovnému poškození závěsné lávky v Mrzkovicích. Město Světlá n. S. zabezpečilo poskytnutí dotace na rekonstrukci lávky z dotačního titulu MMR. V průběhu rekonstrukce, která byla zahájena na jaře tohoto roku, byly vybudovány nové podpěry, provedeno zpevnění krajnic, vyměněno ochranné oplocení a vypnutí lan na výšku stoleté vody. Současně byla opravena i přístupová cesta od Mariadolu. Cel-kové náklady činily 860 670 Kč, dotace činila 652 000 Kč. Děkujeme firmě UNIMONT s. r. o. Ledeč n. S. za kvalitní provedení rekonstrukce lávky a zároveň za dobrou spolupráci s panem Janem Kolářem, který provedl úpravu komunikace na svém pozemku, a tím přispěl k zlepšení příjezdu k lávce ze strany od Mrzkovic.
Ve čtvrtek 21.června přišla po několika horkých a dusných dnech bouřka a větrná smršť. Z nebe padaly proudy vody s kroupami a chvíli bylo skoro tma a v Kochánově spadlo 50 mm vody. Celé to netrvalo snad ani dvacet minut, ale vítr nadělal spoustu škod v lesích kolem vsi. Nebylo téměř nikoho, komu by to lesy nezasáhlo.
V září proběhla oprava mostu přes Pstružný potok ve Františkodole. Byl vyměněn a opraven vrch mostu a silnice na něm. Muselo se objíždět přes Dolní město. Přejít se ale dalo. Současně byl udělán nový povrch silnice ze Světlé do Meziklasí, viz 1962.
2009
Na konci roku měl Kochánov 53 trvale bydlících obyvatel průměrného věku 48,51 roku, z toho 23 mužů (43,72 let) a 30 žen (52,19 let).
2010
V lednu se z hájenky v Radkovci č.19 odstěhovali Šeredovi. Oba důchodci se kvůli stále se zvyšujícímu nájmu vrátili zpět tam, odkud se v létě roku 1971 přistěhovali.
Od Lesů ČR ji koupil René Fiala z Humpolce, Rumunská 1125. Patří mu však jen stp.č.29 se samotnou bývalou hájovnou, chlévem a částí zadního dvora. Další parcela č.197/1 u č.13 za chlévem, viz 1939, vedená jako zahrada patří státnímu pozemkovému fondu, a zahradu č.196/1 směrem ke Kochánovu stále vlastní Ján Morawetz.
2011
V sobotu 29.října přesně po sto letech se konala slavnost ke stému výročí vysvěcení kochánovské kapličky. V nedávno opravené (2008) kapličce sloužil páter Šavel mši, na kterou se sešlo kolem čtyřiceti pěti kochánovských rodáků a jejich příbuzných a známých. To je na ves, kde nyní žije 25 lidí docela velký počet. Setkání se i přes chladné počasí vydařilo a všem líbilo.
Na konci roku měl Kochánov 43 trvale bydlících obyvatel průměrného věku 51,65 roku, z toho 17 mužů (50,2 let) a 26 žen (52,6 let).
2012
Od tohoto roku má bývalá hájenka v Radkovci č.19 na st.p.29 nové majitele Růžena Klomforová a Petr Zítko. Koupili ji od René Fialy z Humpolce, viz 2010.
2013
V domě č.20 v Mariadole se po navrácení majitelům v roce 1992 a odchodu paní Beránkové a Matějkové vystřídalo několik nájemníků. V tomto roce byl dům prodán i se zahradou se stala Lucii Burkoňové ze Světlé n.S.
V tomto roce byla také opravena autobusová čekárna u Radkovce. Byla opravena omítka ve světle žluté barvě, do vchodu byly zasazeny nové dveře a zasklena okna. Ta však brzo někdo rozbil. Tak jako se to kdysi stávalo vždy po zasklení čekárny u řeky v Mrzkovicích.
2014
Majitelkou domu č.18 je po svých rodičích Josefu a Jitce Lebduškových, kteří jsou v domově důchodců, Lenka Melková. Žije na Šumavě. Lebduškovi se do domu č.18 přistěhovali v roce 1965.
Zdenka Ulrichová z č.31 je v domově důchodců a majitelem domu je (asi od smrti otce v roce 2004) syn Petr (*1965).
V tomto roce se z Radkovce č.19 odstěhovala Růžena Zítková i s dětmi, viz 2012. V bývalé hájence zůstal bydlet Petr Zítko.
2015